O firmie

Budujemy rzeczywistość opartą na czystości

Gold Drop Sp. z o.o. w Limanowej działa w branży chemii gospodarczej od 1991 roku. Wszystkie nasze działania i kierunek rozwoju oparty jest na dewizie: „Produkujemy towary dla każdego gospodarstwa domowego, które są bezpieczne dla użytkownika i środowiska”. Pragniemy, by nasze produkty spełniały oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.

Dbamy, by każdy z naszych pracowników kierował się dobrem konsumentów, a do naszych kluczowych wartości zaliczyć można:

  • Budowanie relacji partnerskich opartych na zaufaniu zarówno z klientami, kontrahentami, społecznościami lokalnymi, jak i naszymi pracownikami.
  • Odpowiedzialność – zarówno za firmę, jak i za środowisko.
  • Kreatywność i zdolność do adaptacji.

 

home.png

 

Ochrona środowiska i jakości

Celem Gold Drop jest ciągły rozwój firmy i jej towarów w sposób zrównoważony dla środowiska. Skupiamy się na zdobywaniu nowych rynków zbytu, dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów, przy jednoczesnej ochronie środowiska. Priorytetem są dla nas inwestycje w zasoby ludzkie, a także dzielenie się sukcesem z lokalnymi społecznościami.

Zgodnie z przyjętą w firmie Polityką Jakości i Środowiskową oraz filozofią zrównoważonego rozwoju podejmujemy szereg działań proekologicznych. Wszystko po to, by nasze wyroby były w pełni bezpieczne dla użytkowników i otoczenia.

W 2009 roku rozpoczęliśmy produkcję pierwszego produktu z europejskim znakiem Ecolabel, który jest oficjalnym europejskim wyróżnieniem przyznawanym artykułom spełniającym podwyższone kryteria środowiskowe i jakościowe. W serii produktów Gold drop „eco-line” znajduje się już kilka środków powierzchniowo czynnych, a seria ta jest nadal rozwijana. Dbając o środowisko, rozsądnie wykorzystujemy zasoby naturalne i energię. Na terenie naszych zakładów znajdują się kolektory słoneczne, a dla zwiększenia efektywności i jakości stale edukujemy się z zakresu zrównoważonego rozwoju, aktualizujemy stosowane technologie i urządzenia, a także kontrolujemy jakość procesu wytwórczego.

 

Nasi partnerzy handlowi w kraju: